کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، آذر ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

پوستر کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۴ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی