پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم، آبان ماه 98

پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم

5th International and 7th Iranian Congress of Endocrinology and Metabolism Updates

پوستر پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم

پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم مراجعه فرمایید.


محورهای همایش

  • دیابت و پره دیابت
  • اختلالات لیپید، چاقی و سندرم متابولیک
  • بیماریهای تیروئید
  • اوستئوپروز و سایر اختلالات کلسیم و فسفر
  • بیماریهای غدد فوق کلیوی
  • اختلالات گنادها
  • اختلالات هیپوفیز و نورواندوکرین
  • سایر اختلالات غدد و متابولیسم


مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم