پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم، آبان ماه ۱۳۹۸

پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم

5th International and 7th Iranian Congress of Endocrinology and Metabolism Updates

پوستر پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم

پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم