دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم، مهر ماه ۱۳۹۱

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم

2nd International and 4th Iranian Congress of Endocrine & Metabolism Updates

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۱ توسط ،مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.