سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

The third catalyst conference of the Iranian Chemical Society

پوستر سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران،انجمن شیمی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران