هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران، اسفند ماه ۱۳۹۸

هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

iranian joint cardiovascular congress

پوستر هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی جراحان قلب ایرانانجمن جراحان قلب ايران در شهر تهران برگزار گردید.