هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران، اسفند ماه 98

هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

iranian joint cardiovascular congress

پوستر هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن جراحان قلب ایران در شهر تهران برگزار گردید.


نظر به اینکه در شرایط فعلی نیاز است کلیه دست اندرکاران بهداشت و درمان کشور برای خدمت رسانی در خصوص بیماری کرنا در محل خدمت خود با آمادگی کامل حضور داشته باشند پس از مشورت و هماهنگی های لازم، برگزار کنندگان کنگره قلب و عروق که پذیرای چند هزار نفر از متخصصین و پرستاران رشته های قلب و عروق هستند تصمیم گرفتند این کنگره عینا در اولین فرصت ممکن سال بعد و با برنامه فعلی برگزار گردد.