ششمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران، اسفند ماه ۱۳۹۶

ششمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

6th Iranian Cardiovascular Congress

پوستر ششمین  کنگره مشترک قلب و عروق ایران

ششمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمی قلب و عروق ایرانانجمن علمي قلب و عروق ايرانانجمن جراحان قلب ايران، انجمن بيهوشي قلب ايران، انجمن پرستاران قلب ايران، انجمن اكوكارديوگرافي ايران، انجمن گردانندگان قلب و ريه مصنوعي در شهر تهران برگزار گردید.