هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران، اسفند ماه 97

هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

7th Iranian Cardiovascular Congress

پوستر هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط انجمن جراحان قلب ایران در شهر تهران برگزار گردید.