هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

7th Iranian Cardiovascular Congress

پوستر هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی جراحان قلب ایرانانجمن جراحان قلب ايران در شهر تهران برگزار گردید.