سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور، آذر ماه ۱۴۰۰

سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور

Third National Conference on Sustainable Rural Development in the Seventh Development Plan

پوستر سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور

سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ توسط ،انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.