دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران، بهمن ماه 97

دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران

The Second National Conference on Iran Sustainable Rural Development

پوستر دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران

دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف برگزاری همایش:
نگرش علمی به طرح های اقتصادی و اشتغال زایی روستایی برنامه ششم توسعه کشور.
نگرش علمی به مسایل روستاهای پیرامون شهرها و نظام بازآفرینی روستایی
 تبادل دیدگاههای نخبگان و پژوهشگران  و مدیران دستگاه‌های اجرایی درباره توسعه پایدار روستایی کشور؛
 نقد و آسیب شناسی برنامه های توسعه پایدار روستایی در ایران؛
 تحلیل فرایند تولید، اشتغال و افزایش بهره وری در مناطق روستایی؛
 آسیب شناسی روند حاشیه نشینی در روستاهای پیراشهری و الحاق روستاها به شهر؛
 تحلیل ارزش های روستایی، نظام اسکان و بازآفرینی روستایی.

 

محورهای همایش:

1ـ توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی

روند تحولات اقتصادی و اشتغال روستایی در ایران

روش شناسی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی

جامعه محلی، فقر و اشتغال زایی روستایی

مدیریت روستایی و اشتغال زایی روستایی

امنیت غذایی و توسعه اقتصاد روستایی

مخاطرات محیطی نواحی روستایی و اشتغال زایی روستایی

کشاورزی پایدار و اشتغال زایی روستایی

تحلیل نهادی و نظام سازمانی اشتغال زایی روستایی

 

2ـ حاشیه نشینی و بازآفرینی سکونتگاه های روستایی

سیاست ها و برنامه های مرتبط با روستاهای حاشیه شهرها

روند حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی در روستاهای کشور

جنبه ها و مشکلات حقوقی و قضایی در روستاهای در حاشیه شهرها

سیاست های الحاق و ادغام روستاها به شهر

ابعاد پایداری سکونتگاههای روستایی حاشیه نشین

ارزش های نواحی روستایی و بازآفرینی روستایی

خزش شهری و تحولات روستاهای حاشیه نشین

مدیریت روستایی روستاهای حاشیه نشین