چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، آبان ماه ۱۳۹۷

چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

International conference on architecture,civil and urban development at the beginning of the third millennium

پوستر چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش- انجمن معماري و شهرسازي استان آذربايجان شرقي - دانشگاه سراسري تبريز - دانشگاه هنر تبريز - انجمن معماري و شهرسازي البرز - دانشگاه البرز - كنسرسيوم مطالعاتي نتاكو- موسسه بنا شهر پايدار- موسسه فرهنگي هنري سلوي نصر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم