دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تیر ماه ۱۳۹۵

دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

پوستر دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۵ توسط ،انجمن معماری و شهرسازی ایرانكنسرسيوم آنابافت شهر انجمن معماري و شهرسازي استان البرز جامعه مهندسان شهرساز موسسه بناشهر پايدار - موسسه فرهنگي هنري سلوي نصر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم