سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، شهریور ماه ۱۳۹۶

سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

International conference on architecture,civil and urban development at the beginning of the third millennium

پوستر سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،انجمن معماری و شهرسازی ایراندانشگاه البرز- انجمن معماري و شهرسازي استان البرز- كنسرسيوم نقش و طرح آنابافت شهر- موسسه بنا شهر پايدار- موسسه فرهنگي هنري سلوي نصر-دانشگاه سراسري تبريز، دانشگاه هنر تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم