چهارمین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی، اسفند ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

4th National Conference on Air Conditioning and Heating and Refrigeration Facilities

پوستر چهارمین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

چهارمین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی