سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی، اسفند ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

3rd Natonal Conference on Air Conditioning & Heating Cooling Installation

پوستر سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی،انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایراندانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - انجمن مهندسي حرارتي و برودتي ايران در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی