نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

The first international air conditioning conference and thermal and refrigeration facilities

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایرانشركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی