سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، تیر ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

Third National Conference on Humanities and Development

پوستر سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه پیام نور واحد شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه