دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، اسفند ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

Second National Conference on Humanities and Development

پوستر دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور استان فارس-مركز توسعه آموزشهاي نوين ايران (متانا) در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه