نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، تیر ماه 98

نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

The First National Conferemce on Humanities Development

پوستر نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس
اقتصاد

آموزش و پرورش

انسان شناسی

انسان و هنر

باستان شناسی

برنامه ریزی توسعه منطقه ای

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

برنامه ریزی گردشگری

تاریخ

تاریخ اجتماعی

تاریخ و تمدن

تربیت بدنی

جامعه شناسی

جغرافیا

جغرافیای سیاسی

جمعیت شناسی

حسابداری

حقوق

روابط بین الملل

زبان شناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات فارسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علوم اجتماعی

علوم اقتصادی و توسعه

علوم تربیتی

علوم سیاسی

علوم قرآن و حدیث

علوم قضایی

مدیریت

مردم شناسی

مشاور و راهنمایی

دیگر مباحث مرتبط با علوم انسانی و توسعهمقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه