سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی

The third international conference on advanced research in management and humanities

پوستر سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی

سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی