دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی

2nd International Conference on Advanced Research in Management and Humanities

پوستر دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی

دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ، دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی