سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه، آبان ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه

The Third International Conference on Development and Promotion of Humanities and Management in Society

پوستر سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه

سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ توسط ،انجمن بین الملل اخلاق زیستی اسلامی و مرکز بین المللی همایش ها و سمینار های توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه