دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه، آذر ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه

Second International Conference on the Development and Promotion of the Humanities in Society

پوستر دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه

دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۸ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه