سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، اسفند ماه ۱۳۸۸

سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

03rd National Conference on Safety Egineering and HSE Management

سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE