سومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت، اسفند ماه ۱۳۹۸

سومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت

The 3nd National Conference on Lifestyle and Health

پوستر سومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت

سومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشگاه آزاداسلامي واحد يزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت