نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت، بهمن ماه ۱۳۹۶

نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت

پوستر نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت

نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت