دومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت، آذر ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت

The 2nd National Conference on Lifestyle and Health

پوستر دومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت

دومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشگاه آزاداسلامي واحد يزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت