چهارمین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، اسفند ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم

Fourth National Conference on Agricultural Development, Healthy Earth

پوستر چهارمین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم

چهارمین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران در شهر کرج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.