دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم

Second National Conference on Agricultural Development, Healthy Land

پوستر دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم

دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایرانانجمن علمي علوم و صنايع چوب و كاغذ ايران - سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي استان البرز در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم