سومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، اسفند ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم

Third National Conference on Agricultural Development, Healthy Earth

پوستر سومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم

سومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،انجمن صنایع چوب و کاغذ ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم