ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات، مهر ماه 98

ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

6th specialized congress and 3st international congress for hospital build & facility management

پوستر ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات مراجعه فرمایید.


محورها

بیمارستانهای تاب آور، امن وپاسخگو دربحران ،حوادث و بلایا ، جانمایی و مقاوم سازی
رویکردهای جدیدوتجربیات بین المللی درتامین منابع مالی،ساخت،تجهیز و بهره برداری ازبیمارستان وراهکارهای افزایش مشارکتهای مردمی
طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستانهای سالمندان ، خدمات بهداشتی درمانی ، بازتوانی و اقامتی
رویکردها و تکنولوژی های نوین طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای آینده
تاسیسات نوین بیمارستانی و رویکردهای بهینه کاهش مصرف انرژی در بیمارستانها
تجهیزات نوین در بیمارستانهای آینده
مهندسی نگهداشت و مدیریت منابع فیزیکی و تجهیزات و بازسازی بیمارستانها
کارکرد مهندسی ارزش در طراحی و اجرای بیمارستانها
 

بیمارستانهای تاب آور، امن وپاسخگو دربحران ،حوادث و بلایا ومقاوم سازی اجزای آنها
طراحی ومقاوم سازی اجزای غیر سازه ای و ایجاد هماهنگی بین عملکرد سازه و اجزای غیر سازه ای
اصول و راهکارهای ارزیابی تاب آوری بیمارستانها
امکانسنجی و شاخصهای تعیین زمین بیمارستانهای امن
رویکردهای طراحی و ساخت بیمارستانهای امن با رویکرد پدافندی
طراحی سازه بیمارستان بر اساس عملکرد
استفاده از سیستم‌های جاذب انرژی و جداگرهای لرزه‌ای در سازه
روشهای طراحی و تکنولوژی های ساخت بیمارستاهای پیش ساخته ، سیار و مدولار
رویکردهای جدید و تجربیات بین المللی در سرمایه گذاری و راهکارهای افزایش مشارکتهای مردمی
مشارکت عمومی خصوصی در توسعه بخش سلامت و راهکارهای افزایش جلب مشارکتهای مردمی از جمله ایرانیان خارج ازکشور
بازارهای نوظهور (فرصتهای سرمایه گداری د ر بحث سلامت )
راهکارهای تشکیل کنسرسیوم های طراحی و ساخت و تجهیز به همراه تامین کننده منابع مالی
تجربیات بین المللی در ساخت بیمارستانها و چالشهای تامین اعتبار در ایران
راهکارهای تامین اعتبارات مورد نیاز ساخت بیمارستان ها از طریق واگذاری/ مشارکت و …
ساخت و بهره برداری از بیمارستان ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی
سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری اطلاعات
طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستانهای سالمندان ، خدمات بهداشتی درمانی ، بازتوانی و اقامتی
رویکردها و تکنولوژی های نوین طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای آینده
بهینه کردن طراحی متناسب با محدودیت های بودجه جاری
برقراری ارتباط رویکرد پایداری با طراحی و ساخت پروژه ها
ارزیابی اثرات بیمارستانها در آلودگی محیط زیست و کاهش عفونتها
بیمارستانهای هوشمند و تاثیر آنها در نحوه طراحی بیمارستانها
بیمارستانهای دیجیتال و فناوریهای نوین (IT) در بیمارستانهای آینده
نقش نوآوریهای و فن آوریهای جدید پزشکی در فضاهای داخلی بیمارستانها
راهکارهای مشارکت ذینفعان (پزشکان، پرسنل، بیماران و همراهان) در طراحی بیمارستانها
بررسی مصالح نوین بیمارستانی و نوآوری در طراحی داخلی و نازک کاری و زمینه سازی اجرای آنها در بیمارستانها
بررسی ساختار سازه­های نوین در طراحی بیمارستانهای آینده
رویکردهای نوین در طراحی مراکز درمانی خاص از جمله مراکز جامع سرطان، مراکز درمانی کودکان و …
راهکارهای ایجاد مطلوبیت در بیمارستان ها از طریق بهبود کیفیت فضاهای داخلی
راهکارهای ایجاد انعطاف پذیری در طراحی و ساخت بیمارستان ها
تاسیسات و تجهیزات نوین بیمارستانی و رویکردهای بهینه کاهش مصرف انرژی در بیمارستانها
ارتقاء و بهبود مدیریت مصرف انرژی با اصلاح روشهای طراحی و اجرا و بهره برداری از بیمارستانها
روشهای عملی جایگزینی حاملهای انرژی پایدار، پاک و نو با منابع انرژی موجود
استانداردهای نوین طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستانها
ارتقا بسترهای موجود کنترل هوشمند تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی
روشهای نوین در تهویه مطبوع بیمارستانی
زیرساختهای نوین برق جریان ضعیف و فشار ضعیف تاسیسات و تجهیزات پزشکی
چالش­های موجود در امحاء زباله های بیمارستانی و دفع بهداشتی فاضلاب
ارتقاء و بهبود وضعیت امحاء زباله و دفع بهداشتی فاضلاب بیمارستانهای موجود با بهره گیری از تجربیات بین المللی و روش های نوین
 

تجهیزات نوین در بیمارستانهای آینده
نیازسنجی و تعیین مشخصات فنی تجهیزات نوین درمانی
نحوه فعالیت و مشارکت شرکتهای تامین کننده و مشاور تجهیزات بیمارستانی در طراحی بیمارستانی
راهکارهای نوین تامین الزامات نصب و راه اندازی تجهیزات بیمارستانی
طرح تجهیز بیمارستان با رویکرد استفاده بهینه از منابع محدود
جذب ظرفیت های بخش دولتی در تجهیز بیمارستان ها
چالش های نگهداشت تجهیزات در بیمارستانهای دولتی موجود و راهکارهای پیشنهادی
تجهیزات نوین و پیشرفته و چالش های استفاده از آنها در بیمارستان های موجود
مدیریت تدارکات و پشتیبانی از تجهیزات پزشکی
نوآوری در تکنولوژی
مهندسی نگهداشت ومدیریت منابع فیزیکی و تجهیزات و بازسازی بیمارستانها
رفع چالشهای پیش رو در ارتقاء و گذار از نگهداری و تعمیرات سنتی به مدیریت نگهداشت مکانیزه و بهره ­ور
رویکردهای نوین در توسعه بستر تکنولوژی اطلاعات در نگهداری و تعمیرات (CMMS)
راهکارهای نوین بازسازی بیمارستانها در حین فعالیت و سرویس دهی به بیماران
راهکارهای بهینه در تثبیت رویکردهای جدید مدیریت نگهداشت منابع و تجهیزات مانند پیشگیرانه، پیشبینانه
بررسی نقش کلیدی وموثرحوزه های مالی وپشتیبانی درحصول نتایج مدنظر درمدیریت نگهداشت
جنبه های اقتصادی وبهره وری مدیریت نگهداشت مکانیزه منابع فیزیکی وتجهیزات حوزه بهداشت و درمان
نقش سیستم مدیریت و بایگانی الکترونیکی اسناد در فرایند نگهداشت منابع فیزیکی و تجهیزات
بازتعریف جایگاه مدیران بیمارستانها، مهندسین و ناظرین فنی و نیز پیمانکاران تاسیسات و تجهیزات در مدیریت نگهداشت
تکنولوژیها و تکنیک های مدیریت منابع و تجهیزات (Facility Management) و راهکارهای اجرایی نمودن آنها در بیمارستانها
کارکرد مهندسی ارزش در طراحی و اجرای بیمارستانهامقالات پذیرش شده در ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات