پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات، آذر ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

Fifth Congress of Hospital Construction and Resource Management

پوستر پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،دانشگاه علوم پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات