سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات، آذر ماه 95

سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

Hospital Build & Facility Management

پوستر سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر اسلامشهر برگزار گردید.


محورها کنگره:

1- سیاستهای ساخت بیمارستان وجایگاه آنهادرسیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری
2-راهکارهای افزایش مشارکتهای مردمی درتوسعه سلامت،معرفی مدلهای مشارکت وپروژه های نیازمندسرمایه گذاری
3- چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری بخش غیردولتی در حوزه سلامت مطابق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توسعه گردشگری در بخش سلامت 
4-آمایش سرزمینی نظام سلامت ، روشهای نیازسنجی و مطالعه تطبیقی بیمارستانها در ایران و جهان
5-رویکردهای جدیددر طراحی و فرآیندهای: بلوک زایمان ،کلینیکهای درمان سرپایی ، بخش های مراقبت ویژه ، مراکز سرطان وشیمی درمانی ، اورژانس و پدافند غیر عامل ، ارتقاء هتلینگ و توسعه بخش های تصویربرداری  
6- رویکردهای نیازسنجی و طراحی و بهره برداری  Mega hospitals
7-  استانداردهای اعتباربخشی ومدیریت خدمات بهداشتی درمانی ازجمله مدیریت هیات امنایی بیمارستانهای دولتی
8-  طراحی ومعماری مبتنی بر شواهدبارویکرد توسعه پایدار،بیمارستانهای آینده،آشنایی با تکنولوژیهای جدید و نوآوریها
9- مدیریت منابع وتجهیزات (Facility Management) ، نیاز سنجی وتعیین مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانها
10- روشهای نگهداشت وافزایش عمرفضاهای فیزیکی وتاسیسات وکاهش هزینه های مصرفی ونگهداری در بیمارستانها
11- روشهای مدیریت و نظارت بر نیازسنجی ،طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستان و نقش و وظایف مشاورین و پیمانکاران 
12-  تاسیسات مکانیکی و الکتریکی فضاهای درمانی، بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از منابع انرژی های نو
13-تبادل نظرفعالان حوزه ساخت، نگهداری وبهره برداری از مراکز ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی و جلب حمایت ازایده ها و نوآوریهای جدید در این حوزه و ارایه تجربیات موفق