سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات، آذر ماه ۱۳۹۵

سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

Hospital Build & Facility Management

پوستر سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،دانشگاه علوم پزشكي ايران در شهر اسلامشهر برگزار گردید.