یازدهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت سرمایه های انسانی، مهر ماه ۱۴۰۰

یازدهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت سرمایه های انسانی

Eleventh Conference on Human Capital Management Pathology

پوستر یازدهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت سرمایه های انسانی

یازدهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت سرمایه های انسانی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ توسط ،مركز توسعه آموزش هاي مديريت آزما پارسيان (تاماپ) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت سرمایه های انسانی مراجعه فرمایید.