دهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی، آبان ماه ۱۳۹۹

دهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

The 10th Human Resource Management Pathology Conference

پوستر دهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

دهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۹ توسط ،مركز توسعه آموزش هاي مديريت آزما پارسيان (تاماپ) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی مراجعه فرمایید.