همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی، مهر ماه ۱۳۹۳

همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی

پوستر همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی

همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایراندانشگاه فردوسي مشهد،هسته پژوهشي مطالعات جغرافيايي روستاهاي خراسان و انجمن علمي جغرافيا و برنامه ريزي توسعه روستايي ايران در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.