ششمین همایش طلای سبز، بهمن ماه ۱۳۹۶

ششمین همایش طلای سبز

6th Green Gold Conference

پوستر ششمین همایش طلای سبز

ششمین همایش طلای سبز در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،موسسه رسايش در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش طلای سبز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش طلای سبز