اولین همایش ملی طلای سبز، دی ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی طلای سبز

First National Conference on Green Gold

اولین همایش ملی طلای سبز در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۱ توسط ،گروه رسايش رويداد در شهر تهران برگزار گردید.