سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

The 3rd National Symposium on Global Graphics Day

پوستر سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه،موسسه آموزش عالي ناصرخسرو در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک