دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

Second National Symposium on Global Graphics Day

پوستر دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه،موسسه آموزش عالي ناصرخسرو در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک