دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک، اردیبهشت ماه 97

دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

Second National Symposium on Global Graphics Day

پوستر دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی ناصرخسرو و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک مراجعه فرمایید.


بخش علمی (مقالات)

محوریت مقالات:

محوریت اصلی در دومین سمپوزیوم، توجه جدی به مطالعات بینا رشته ای ( مطالعات تعاملی) است.

گرافیک در تعامل با سایر هنرها
- گرافیک و سینما
- گرافیک و تئاتر
- گرافیک و نقاشی
- گرافیک و معماری
- گرافیک و شهرسازی

گرافیک و علوم انسانی
- گرافیک و اقتصاد
- گرافیک و بازاریابی
- گرافیک و جامعه شناسی
- گرافیک و روانشناسی
- گرافیک و نشانه شناسی

گرافیک و رشته های علوم پزشکی
- گرافیک و روانپزشکی
- گرافیک و علوم اعصاب

سایر موضوعات مرتبط

 

بخش نمایشگاهی (پوستر)

محوریت های بخش پوستر:

١- محیط زیست:
١-١- بحران آب
١-٢- آلودگی هوامقالات پذیرش شده در دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک