سومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی

Third National Conference on Gas and Petrochemical Processes

پوستر سومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی

سومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی