همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389، دی ماه ۱۳۸۹

همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389

Conference of Geospatial Information Systems 1389

همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389 در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۹ توسط ،سازمان نقشه برداري كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389