همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84، آذر ماه ۱۳۸۴

همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84

Geospatial Information Systems Conference (1384)

همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84 در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۴ توسط سازمان نقشه برداری کشور،سازمان نقشه برداري كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84