ششمین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی، دی ماه ۱۳۸۸

ششمین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

6th Conference of Geospatial Information Systems

ششمین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۸۸ توسط سازمان نقشه برداری کشور،سازمان نقشه برداري كشوردانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در شهر تهران برگزار گردید.