سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، آبان ماه ۱۳۹۳

سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

Third National Conference on Food Science and Industry

پوستر سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان در شهر قوچان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی