همایش ملی صنایع غذایی، اسفند ماه ۱۳۹۰

همایش ملی صنایع غذایی

National Conference on Food

همایش ملی صنایع غذایی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان در شهر قوچان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی صنایع غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی صنایع غذایی