دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

2nd National Conference on Food Science and Technology

پوستر دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، در شهر قوچان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی