سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۸

سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی

Third International Congress of Science and Engineering

پوستر سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی

سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی