کنگره بین المللی علوم و مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۶

کنگره بین المللی علوم و مهندسی

International Congress on Science and Engineering

پوستر کنگره بین المللی علوم و مهندسی

کنگره بین المللی علوم و مهندسی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنگره برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی علوم و مهندسی