دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی

Second International Congress of Science and Engineering

پوستر دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی

دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی