سومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی، دی ماه ۱۳۸۸

سومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

سومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۸۸ توسط ،انجمن فیزیک ایرانانجمن فيزيك ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی